Погодност за пољопривредне произвођаче

Општински одбор Уједињене сељачке странке Сврљиг обавештава све пољопривредне произвођаче да до краја месеца могу извршити подношење захтева за остваривање регреса повраћаја средстава за дизел гориво, семе и ђубриво у износу од 14.000 динара управи за трезор у Сврљигу.
Такође обавештавамо све регистроване пољопривредне произвођаче који су се 2008. године изјаснили као некомерцијална пољопривредна газдинства и којима није исплаћено остатак од 20.000 динара на основу Владине уредбе о коришћењу средтсава подршке некомерцијалним пољопривредним газдинствима у 2008.години објављеној 12.05.2008.године у Службеном гласнику Републике Србије бр 51/2008 , могу искористити законске мере и наплатити преостали износ.
О ближим информацијама јавити се у просторијама општинског одбора Уједињене сељачке странке Сврљиг, сваког дана у времену од 10 до 13 часова.

izvor slike sajt b92