Евиденција прилога

Закон о финансирању политичких активности:
Максимална вредност давања

Члан 10

Максимална вредност давања на годишњем нивоу, које једно физичко лице може дати политичким субјектима за редован рад, износи највише 20 просечних месечних зарада.

Максимална вредност давања на годишњем нивоу, које једно правно лице може дати политичким субјектима за редован рад, износи највише 200 просечних месечних зарада.

Давање чија је вредност на годишњем нивоу већа од једне просечне месечне зараде јавно се објављује.

Политички субјекат је дужан да давање из става 3. овог члана објави на свом веб-сајту у року од осам дана од дана када је вредност давања премашила износ једне просечне месечне зараде.

 


[one_half last=“no“]

Хранислав Младеновић
1811961731016
Сврљиг, Ул. Генерала Митића 002а
17.03.2016.
50.000 дин.
Изброна кампања

[/one_half][one_half last=“yes“]

[/one_half]

[one_half last=“no“]

[/one_half][one_half last=“yes“]

[/one_half]


[one_half last=“no“]

Мартин Михајловић
0307993730031
Село Ђуринац, Сврљиг
02.10.2017.
56.000 дин.
Прилог – редован рад.

[/one_half][one_half last=“yes“]

[/one_half]

[one_half last=“no“]

[/one_half][one_half last=“yes“]

[/one_half]