Извршни одбор

Извршни одбор је извршно-политички орган Главног одбора и Председништва, чији мандат траје 2 године.
Извршни одбор чине председник/ца, потпредседник/ца и највише 15 чланова/ица, а у проширеном саставу чине га и председници/це окружних одбора.

ИЗВРШНИ ОДБОР:

  • Јелена Трифуновић – председник ИО -Сврљиг
  • Славољуб Тасић
  • Момчило Атанасковић – Алексинац
  • Мирољуб Недељковић – Ниш
  • Влада Милосављевић – Сврљиг
  • Драган Миленковић – Трстеник
  • Драгица Ристић – Сврљиг
  • Мирослав Марковић – Сврљиг