Надзорни одбор

НАДЗОРНИ ОДБОР:

  • Мирјана Божиновић – Књажевац (председник)
  • Златомир Гојковић – Бољевац
  • Данијел Ђорђевић – Крушевац
  • Славиша Стојановић – Малча
  • Дејан Стамболић – Ражањ