Регистрација

Уједињена сељачка странка је Министарству за државну управу и локалну самоуправу  поднела захтев за пререгистрацију странке 23.01.2010. Уз захтев поднела је и 11.380 оверених изјава чланова прикупљених из целе Србије а више од половине потписа прикупљено је  у Сврљигу. 06.маја 2010.године Министарство за државну управу и локалну самоуправу  је донело решење о прекиду уписа Уједињене сељачке странке у Регистар политичких странака ради решавања предходног питања. 08.новембра 2010.године Министарство за државну управу и локалну самоуправу  је донело решење о упису Уједињене сељачке странке у Регистар политичких странака са седиштем у Сврљигу под редним бројем 75.  Као заступник странке уписан је Милија Милетић. 17.новембра 2010.године у Службеном гласнику Републике Србије  број 86 објављено је Решење о упису.

ГЛАСНИК

ПРИЈАВА

РЕШЕЊЕ ЛИСТ БРОЈ 1

РЕШЕЊЕ ЛИСТ БРОЈ 2