Милетић на челу пододбора за праћење стања у пољопривреди

mileticНародни посланик, Милија Милетић, на минулој седници Одбора за пољопривреду, водопривреду и шумарство изабран је за председника пододбора за праћење стања у пољопривреди у најнеразвијенијим-маргиналним општинама Републике Србије, међу којима је и општина Сврљиг.

Радно тело чији је председник Сврљижанин, Милија Милетић, има задатак да на основу разговора са пољопривредницима на терену, у маргиналним подручјима, преноси закључке Скупштини Републике Србије и на тај начин додатно помогне у решавању нагомиланих проблема у српској пољопривреди.

Ово Радно тело ће у сарадњи са локалним самоуправама, задругама и задружним савезима, пољопривредним саветодавним службама, инспекцијским управама за земљиште и другим релевантним институцијама дефинисати приоритете и предлагати мере скупштинском Одбору за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за даљи развој пољопривреде у најнеразвијенијим општинама где спада и општина Сврљиг.