Седница Одбора за пољопривреду

МилетићНа 13. седници Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду која је одржана 23.10.2014. године.

На седници Одбора  размотрен је Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, раздео 23 – Министарство пољопривреде и заштите животне средине, који је поднела Влада.

Предложене измене и допуне, које се тичу раздела 23 – образложили су државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Жељко Радошевић и представница Мнистарства финансија Нада Мирковић.

Председник Уједињене сељачке странке Милија Милетић, члан Одбора и председник Радне групе за најнеразвијенија и маргинална подручја Републике Србије истакао је да је добро што нема смањена средства за пољопривреду у оквиру 2014. године

Након расправе, чланови Одбора одлучили су да предложе Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава да прихвати Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, раздео 23 – Министарство пољопривреде и заштите животне средине.

[youtube id=“https://www.youtube.com/watch?v=MMP07P5D6AY“600″ height=“350″]