УСС помаже приликом попуњавања захтева: Подстицај за отељене неуматичене краве

Уједињена сељачка странка обавештава носиоце комерцијалних породичних пољопривредних газдинства, да могу да остваре подстицај за отељене неуматичене краве у износу од 5000,00 динара по грлу (за уматичена грла остварује се подстицај од 25000,00 динара на основу захтева матичне службе и уколико пољопривредници поднесу захтев за 5000 динара изгубиће право на већи подстицај).

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се до 30. септембра текуће године, за краве отељене у периоду од 1. Јануара до 31. августа 2017. године Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања преко службе Трезора.

Образац захтева и помоћ око попуњавања можете добити у просторијама Уједињене сељачке странке сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.

За попуњавање захтева поред података о газдинству потребно је поседовати и идентификациони број отељеног грла-краве, датум тељења и идентификациони број телета (добија се у ветеринарској станици).

У потпису обавештења,
Милија Милетић, председник УСС